A. SERDAR ÖNÜR
Avukat

"Adalet, Mülkün Temelidir"
"Hukuk birgün herkese lazım olur."
"Herkes için Adalet, Adalet için Avukat"

Hukuk

Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesi, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür". Bunun dışında hukukun "haklar" anlamı da vardır. Mecazi anlamda ise, ahbaplık, dostluk anlamında da kullanılır. Günümüzde en çok kabul edilen tanımı ise: "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar bütünüdür."

Adalet

Adalet, tarafsız bir şekilde hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Bu anlamda herhangi bir durumun adil (adaletli) olup olmadığından söz edilebilir. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir. Adalet; kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda adalet, herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka) uygun bir denkliktir, eşitlik düşüncesidir.

Hukukçu

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı! (Molierac)

Konularla Hukuk...

Boşanma

Kabullenmek zor olsada, evlenmek kadar doğal bir durum olan boşanma sürecini avukatla yönetmek, size çok şey kazandıracaktır.

Tanıma ve Tenfiz

Kısaca, yabancı bir mahkeme kararının Türkiye'de geçerlilik kazanmasına tanıma, yerine getirilmesine tenfiz diyebilir.

İşçi ve İşveren

İş, İşçi ve İşveren ilişkisi içerisinde ortaya çıkan tüm hukuki sorumluklar ve iş kazaları...

İcra Mahkemeleri

Çek,Senet,Sözleşme,Poliçe ve diğer alacaklarınızın tahsili ve takibi...

Tüketici Hakları

Satın aldığınız mal veya hizmetler ile ilgili uyaşmazlıklarınız...

Bilişim Hukuku

Sayısal Bilgi Teknolojisi Hukuku ve İnternet Hukuku başlıkları altında ikiye ayırdığımız hukuki sorumluluklar...

Ceza Davaları

Tüm Cezai sorumluklar ve sonuçları...

Sürekli Hukuk Danışmanlığı

Sürekli hukuk danışmanlığı hizmeti almak; problemleri ve sorumlukları oluşmadan büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır...

Çalışma Saatlerimiz


HAFTA İÇİ HER GÜN
SAAT 09.00 - 18.000 ARASI

İletişim Formu


Bize Mesaj Göndermek İçin Tıklayınız

UYAP SMS'ye üye ol dava bilgileriniz cebinize gelsin Kocaeli Barosu
Site Meter